PP de MondoñedoNOTA DE PRENSA
Vista a información dos medios sobre os informes negativos das distintas Secretarias no Concello de Mondoñedo, o Partido Popular, a pesar de que sempre defendeu a prudencia e foi contrario a xerar alarma, especialmente pensando en traballadores, proveedores,... neste caso, tendo en conta que o propio Sr. Alcalde recoñece nos medios a irregularidade cometida e pero sobretodo nos cita como coñecedores de toda a situación, vémonos na obriga de contestar.

Mondoñedo, 11 de agosto de 2011 - Neste momento, analizado a primeira documentación que temos no noso poder, poucas noticias positivas se poden dar, estamos probablemente ante unha  QUEBRA ECONOMICA.

As decisións adoptadas polo  EQUIPO DE GOBERNO DURANTE A SUA RESPONSABILIDADE EMPEORARON DRASTICAMENTE A SITUACIÓN ECONOMICA E CONTABLE DO CONCELLO

A contabilidade que costou os veciños “en torno” os sete millons das antigas  pesetas NON REFLEXA UNHA IMAXE FIEL, e non ten ningún tipo de credibilidade é decir, NESTE MOMENTO NO CONCELLO DE MONDOÑEDO NON SABEMOS O QUE TEMOS, NIN O QUE DEBEMOS NIN O QUE PAGAMOS, E ISTO NO DICE O PP, dicenno os servicios xurídicos do concello

O que mais nos preocupa e a imaxe que se está a dar do noso concello, a inseguridade que se está a crear

TEMOS QUE PEDIR RESPONSABILIADES ANTE UNHA MOSTRA TAN CLARA E ROTUNDA DE INCOMPETENCIA, DE TEMERIDADE E DE ATREVEMENTO CON RESPONSABILIDADES, civis e penais IMPORTANTES PARA QUEN AS COMETE E, especialmente ser críticos co DESGOBERNO do BNG-PSOE e denunciar,  faltando a verdade, aluda a non ter  información, cando ten unha notificacion por escrito advertindolle da falta de competencia.

O pp local esta a valorar varias opcions, CONSELLO DE CONTAS, GOBERNO DE GALICIA, E tribunal de contas, Goberno de España.

A medio prazo, pero o mais preocupante e o presente. A IRRESPONSABILIDADE E O TEMERIDADE son as lineas que marcan o traballo do BIPARTITO.