USCLa ciudad de Mondoñedo acogerá los días 14 y 15 de julio un curso de verano sobre los "Galegos de Mondoñedo". Este curso, que repasará el papel de Mondoñedo en la historia de Galicia, está a punto de suspenderse por la falta de matriculados. Se necesitan 30 alumnos y hay inscritos 6.
La inscripción al curso es cara, son 70 euros, y puede formalizarse en la web de la USC, de forma presencial en los centros de matriculación o por correo antes del 4 de julio. Más información y programa del evento entrando en leer más.


GALEGOS DE MONDOÑEDO
Datas: 14 e 15  de xullo
ugar: Centro de Desenvolvemento Comarcal de Mondoñedo
Nº de horas lectivas: 15
Director: José Andrade Cernadas
Secretario: Segundo Pérez

Este curso conta cun cofinanciamento do Concello de Mondoñedo e do anuario Estudios Mindonienses.

PROGRAMA
14 de xullo
 
10:00-10:30
Recepción participantes e entrega documentación

10:30-11:30
A provincia de Mondoñedo na época moderna
Pegerto Saavedra

11:30-12:00 Pausa

12:00-13:00
Fray Aniceto de Mondoñedo: un referente na Habana
Segundo Pérez López

13:00-14:00
Un emprendedor na industria: A.R. Ibáñez, Marqués de Sargadelos (1749-1809)
Camilo Fernández Cortizo
  
16:30-17:30
X. Crecente Veiga. Un representante egrexio da escola mindoniense
Félix Villares Mouteira

18:00-19:00
Algunhas calas de arqueoloxía mindoniense
Abel Vigo

19:45 visita guiada á Catedral
 

15 de xullo

10:30-11:30
A vida relixiosa na diócese de Mondoñedo na Idade Media
José Miguel Andrade Cernadas

11:30-12:00 Pausa

12:00-13:00
Álvaro Cunqueiro nas miñas lecturas
Ramón Loureiro

13:00-14:00
O bispo Antonio de Guevara e a nobleza galega do século XVI. Disputas beneficiais
José García Oro

16:30-17:30
Locus Sancti Martini. Documentación da Alta Idade Media  de S. Martín de Mondoñedo
Manuel Carriedo Tejedo

17:30-18:30
A capela maior da Catedral de Mondoñedo: unha lectura mariana de José Terán
Enrique Fernández Castiñeiras

18:30-19:00 Pausa

19:00-20:30
Mesa Redonda: Pensando en Mondoñedo cara adiante
Intervirán:
A. E.  Meilán. Universidad de Oviedo
M. Hermida. Empresario de Lourenzá
Un representante de Amigos Mondoñedo
Un representante do concello de Mondoñedo


CENTROS DE MATRICULACIÓN E INFORMACIÓN
Campus de Compostela:
Secretaría dos Cursos de Verán
Vicerreitoría de Cultura
Colexio de San Xerome
Praza do Obradoiro s/n
981 563100, extensións 11018 e 11103
 
Campus de Lugo:
Secretaría dos Cursos de Verán
Área de Cultura do Campus de Lugo
Praza de Pío XII, 3
982 285900, extensión 21513