El Concello de Mondoñedo acaba de conceder el permiso para la construcción en el parque empresarial de la Base Integrada de Unidades Operativas de Mondoñedo, promovido por la Axencia Galega da Industria Forestal.

Este proyecto está destinado a la lucha contra incendios y la protección del bosque en el área de A Mariña. El presupuesto para la contratación de las obras asciende a 479.918,65 euros.

En relación al edificio en sí, el proyecto señala lo siguiente: “Proponse a execución do centro coma un espazo dedicado á defensa do monte, pero tamén coa vontade de converterse nunha das iconas de Mondoñedo. Trátase de xerar un contedor de servizos de protección forestal, que poda funcionar como nodo de todos os axentes participantes nesta ardua laboura, favorecendo a conciliación entre descanso e traballo dos brigadistas, pero sen esquecer a integración nunha contorna tan sensible. Para minimizar o impacto dunha edificación, óptase por fragmentar o seu volume, en dúas ás diferenciadas, unha aberta, e outra consistente nun volume pechado. Outro dos mecanismos de integración é a inclusión de parasois emparrados e que voan sobre a paisaxe, minimizando o impacto do soleamento na área de comedor e descanso”.

El terreno en el que se construirá la BUO es cedido por el Ayuntamiento, según explicó en su momento el alcalde, Manuel Otero.