Protectora animais
É obriga das administracións locais a recollida de animais, cans ou gatos, que non teñen dono.
O Concello de Mondoñedo asina un convenio con Animals Help para recoller e atender aos animais abandonados ou extraviados no termo municipal.
A asociación, con instalacións en Xermade, procurará a adopción internacional das mascotas. Animals Help, encargarase de recuperar física e psicoloxicamente a estes animais abandonados para a súa posterior inserción social como mascotas de compañía.NOTA DE PRENSA
Mondoñedo, 24 de xaneiro de 2016.- O Goberno local do Concello de Mondoñedo vén de asinar un convenio coa Asociación Animals Help para recoller e atender aos animais abandonados ou extraviados no termo municipal. A Ley 1/1993 recolle que é obriga das administracións locais a recollida de animais, canso ou gatos, abandonados nas súas respectivas localidades.
Como asociación protectora de animais, Animals Help, encargarase de recuperar física e psicoloxicamente a estes animais abandonados para a súa posterior inserción social como mascotas de compañía, maioritariamente a través da adopción internacional mediante convenios pactados con asociacións da UE.
A asociación será a encargada dos traballos de esterilización e adopción, así como da educación social para a tenencia responsable de animais. Para levar a cabo as súas funcións a asociación dispón dun refuxio con instalacións propias no Concello de Xermade.
Animals Help encargarase da recollida dos animais e do traslado, da súa identificación mediante un microchip, da atención veterinaria e de cubrir as necesidades alimenticias e tratamentos que foran precisos. Ao mesmo tempo, procurará a adopción dos animais en debidas condicións e coa cartilla veterinaria que os identifique. 
Pola súa banda, o Concello de Mondoñedo velará polo cumprimento do acordo e pola normativa vixente de tenencia de animais de compañía. Dará aviso dos abandonos e colaborará coa asociación naquilo que sexa preciso.  


We use cookies

Usamos cookies en nuestro sitio web. Algunas de ellas son esenciales para el funcionamiento del sitio, mientras que otras nos ayudan a mejorar el sitio web y también la experiencia del usuario (cookies de rastreo). Puedes decidir por ti mismo si quieres permitir el uso de las cookies. Ten en cuenta que si las rechazas, puede que no puedas usar todas las funcionalidades del sitio web.